Z okazji 100-rocznicy śmierci polskiego noblisty w dniach 21.10.2016 r. i 03.11.2016 r. uczniowie klasy IG i II A  TBiA uczestniczyli w lekcji muzealnej, która odbyła się w Muzeum Narodowym w ramach projektu współfinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.
Tematem zajęć była ,,Sztuka w kontekście Sienkiewicz-Matejko. Warsztaty interpretacji dzieła.”
Bardzo interesująca była narracja zajęć, a zwłaszcza prezentacja biografii pisarza; ciekawostki na temat lat szkolnych młodego Henryka sprawiły, że stał się uczestnikom zajęć bliższy. Zrozumieli dzięki nim, że nikt nie rodzi się geniuszem.
W trakcie lekcji mieliśmy okazję zgłębienia wiedzy na temat ,,Wtorków u Pani Heleny” w czym rangi salonów literackich w dobie pozytywizmu; poglądów H. Sienkiewicza na sztukę, którą prezenował w prasie warszawskiej. Forma zajęć pozwoliła nam przenieść się oczami wyobraźni w klimat XIX wieku.
Mini warsztaty interpretacji dzieł J. Brandta ,,Odbicie Jasyru” i J. Matejki ,,Bitwa pod Grunwaldem” pomogły młodzieży zrozumieć istotę kontekstu historycznego w tekstach kultury, które tworzone w czasach niewoli pozwalały trwać narodowi polskiemu pozbawionemu ojczyzny, ale nie polskości. Zrozumieli także co łączyło wyżej wymienionych malarzy z H. Sienkiewiczem- wszyscy tworzyli ,,ku pokrzepieniu serc”. 
Miłym akcentem lekcji było głośne czytanie ,,Potopu”- na wzór ,,żywych obrazów” tak modne w czasach pisarza. Zabawa tak jak dawniej miała charakter edukacyjny.
Lekcję uważamy za interesującą, gdyż jej realizatorom udało się połączyć przyjemne z pożytecznym i przekonać nas, że pisarz nie jest n…., za co dziękujemy”.

Uczniowie IG

Image X of Y | « Previous | Next »