Jak co roku, 14 października w Dniu Nauczyciela, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Pani dyrektor B. Krakós przedstawiła zgromadzonej młodzieży rys historyczny związany z obchodami Dnia Edukacji Narodowej i złożyła z tej okazji życzenia całemu gronu pedagogicznemu.
Następnie uczniowie klasy 1 G przedstawili zebranym sylwetkę patrona szkoły - prof. Zdzisława Mączeńskiego.
Przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i otrzymali krawaty symbolizujące przynależność do społeczności szkolnej.
Dla wszystkich nauczycieli, klasa 1 G przygotowała życzenia - które wraz z symboliczną różą wręczali wychowawcom przedstawiciele klasy, a pozostałym nauczycielom Samorząd Uczniowski. 

Image X of Y | « Previous | Next »