W dniu 3.04.2017 klasa 1 A Technikum odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego i uczestniczyła w lekcji muzealnej „Powszedni dzień walczącej stolicy”. Przed zwiedzaniem wybranych fragmentów ekspozycji, zgromadziliśmy się w muzealnej sali konferencyjnej, gdzie nasi uczniowie zostali zapoznani z podziałem administracyjnym i realiami okupacji hitlerowskiej ziem polskich. Prowadzący lekcję przypomniał cele działań najeźdźcy niemieckiego i w interesującej formie nakreślił sposoby ich realizacji, aktywizując przybyłą młodzież.
Po przejściu do muzealnych sal i korytarzy, wysłuchaliśmy historii o życiu codziennym mieszkańców oblężonego w 1944 roku miasta. Zwrócono szczególną uwagę na sposoby pozyskiwania żywności, drukowania ulotek i biuletynów Armii Krajowej, przekazywania meldunków, przemieszczania się stale zagrożonej ludności kanałami, funkcjonowania bombardowanych przez wroga szpitali i produkcji broni. Dopełnieniem opowieści była prezentacja zgromadzonych w Muzeum autentycznych fotografii, mundurów, dokumentów, uzbrojenia i prasy.
Po ponownym udaniu się do sali konferencyjnej przewodnik zaadresował do naszych uczniów pytanie, dlaczego zdecydowali się poświęcić kilka godzin na wizytę i wzbogacić wiedzę o życiu swoich pradziadków. Każdy z uczestników lekcji miał sobie na nie odpowiedzieć sam, po powrocie do domu.

prof. Krzysztof Błażewicz

Image X of Y | « Previous | Next »