27 września we wtorek uczniowie II A  w  ramach patronatu na klasą wyjechali na dwie inwestycje realizowane przez Firmę Erbud S.A. . Wycieczka była elementem współpracy pomiędzy Firmą Erbud S.A., a Technikum Budownictwa i Architektury nr 1. Pierwsza grupa pod opieką p. Elżbiety Lis udała się na plac budowy Centrum Biurowo–Usługowego Mangalia w Warszawie druga z wychowawczynią p. Ireną Marcinkowską zwiedziła wykonywany budynek mieszkalny przy ul. Kłobuckiej. Na miejscu w Centrum Biurowo-Usługowym powitał uczniów Pan Dawid Kępa – Kierownik Budowy. Zaprosił klasę do biura budowy i opowiedział o inwestycji. Uczniowie dowiedzieli się m.in.:

  • jaką funkcję będzie pełnił budynek
  • o technologiach zastosowanych podczas budowy obiektu
  • o harmonogramie robót

oraz poznali zespół inżynierów koordynujących pracą na budowie.
Po krótkim przeszkoleniu z zakresu BHP, klasa zwiedziła wszystkie kondygnacje budynku:

  • dwie kondygnacje podziemne, gdzie będą parkingi dla użytkowników budynku, Kierownik budowy opowiedział o technologii wykonania ścian szczelinowych, technologii wykonania płyty fundamentowej oraz o zastosowaniu żywicy iniekcyjnej - metoda ta została zastosowana w celu zatrzymania wody pod znacznym ciśnieniem.
  • sześć kondygnacji nadziemnych, gdzie uczniowie mogli zobaczyć współpracę kilku branżystów jednocześnie m.in. instalatorów, czy monterów suchej zabudowy.

Dzień spędzony na placu budowy był niezwykle ciekawy. Pokazał uczniom praktyczną stronę pracy na budowie. Już wkrótce to Erbud będzie miał okazję gościć w murach Szkoły podczas Spotkań z Erbudem. 

Image X of Y | « Previous | Next »