W dniu 28.02.2017 r. nasza klasa 2 A, jak co miesiąc spotkała się z przedstawicielami firmy Erbud S. A. z paniami Karoliną Kowalczyk i Martą Krzyżewską. Tym razem wyjechaliśmy na wycieczkę do Konina, gdzie znajduje się największa i najbardziej nowoczesna spalarnia śmieci w Europie.
Na miejscu zostaliśmy przywitani przez Panią Elżbietę Streker – Dembińską – Kierownika Jednostki Realizującej Projekt Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie, która przybliżyła nam powstanie inwestycji:

  • budowa rozpoczęła się w listopadzie 2013 r. ukończona została w grudniu 2015 r.
  • po roku użytkowania zostały poprawione wszystkie znalezione usterki ( a było ich ok. 1500) i dopiero nastąpiło definitywne rozliczenie się z firmą Erbud S. A.
  • zakład składa się z jednej linii technologicznej termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych o wydajności minimalnej 94 000Mg/rok, pracującej 24h/dobę, 7 dni w tygodniu
  • "Produktami" powstającymi w zakładzie są: energia elektryczna i cieplna, surowce wtórne, spaliny (oczyszczone zgodnie z wymaganiami unijnego i polskiego prawa) oraz stałe odpady poprocesowe z oczyszczania spalin.

Następnie spotkaliśmy się z Panem Kierownikiem Konstrukcji Budowlanych Robertem Lemańskim z firmy Erbud S.A., który przybliżył nam krok po kroku etapy budowy spalarni śmieci wyświetlając film, który został zrealizowany podczas całego okresu budowy. Mogliśmy przekonać się na własne oczy jak trudna i skomplikowana była to budowa. Problemem m.in. było :

  • budowa bunkra odpadów, który został usytuowany ponad 12 m pod ziemią, wykonany jako szczelna wanna,
  • grunty, na których odbywała się budowa to grunty pylaste, zatem do najłatwiejszych nie należały
  • ze względu na grunt i wysoki poziom wód gruntowych zastosowano deskowanie typu Larsena przy fundamentach. Natomiast na wyższych kondygnacjach zastosowano deskowanie przesuwne.

W trakcie filmu, każdy z nas mógł zadawać pytania, na które panowie kierownicy chętnie odpowiadali.

Kolejnym etapem naszej wycieczki było zwiedzanie Zakładu Spalarni Śmieci, gdzie zostaliśmy przywitani przez inżynierów budowy m.in. powitał nas Pan Marcin Gołan – Specjalista ds. budownictwa M.Z.G.O.K, który oprowadził naszą klasę po całym obiekcie. Na początku mogliśmy zobaczyć bunkier, w którym są składane odpady. Na wyższych kondygnacjach zobaczyliśmy ogromny piec, w którym spalane są odpady, mogliśmy zobaczyć również centrum dowodzenia całą spalarnią, gdzie pracownicy czujnie obserwują cały proces technologiczny utylizacji. Następnie zobaczyliśmy plac na którym składowane jest kruszywo. Mogliśmy zaobserwować w jaki sposób odbywa się uziarnienie kruszywa na poszczególne frakcje, powstałe w wyniku spalania odpadów. Pozostałością po spaleniu jest żużel , który wykorzystywany jest m.in. jako podbudowa pod drogi.
Po zakończonym zwiedzaniu Zakładu, podziękowaliśmy panom inżynierom za możliwość zobaczenia obiektu budowlanego i za ciekawy wykład o deskowaniu. Końcowym etapem wycieczki było wspólne zdjęcie z widokiem na Zakład i powrót do szkoły, gdzie z paniami z firmy Erbud S.A umówiliśmy się na kolejne spotkanie, które odbędzie się pod koniec marca.

                                                                                                                                                          Klasa 2 A

Image X of Y | « Previous | Next »