Poza pracą wykonywaną przez 8 godzin dziennie, mogliśmy zrelaksować się na kręglach, na które zabrała nas Pani Daniela lub wykorzystać go na gry i spotkania towarzyskie w internacie.

Image X of Y | « Previous | Next »