29 listopada gościliśmy p. Ewę Szczepańską – członka Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego oraz p. Janusza Kumalę – autora ekspertyzy budynku przy ul. Solec 36a, wykonawcę robót. Podczas dwóch spotkań zostały przedstawione efekty prac przeprowadzanych w ramach działań projektowych.  Młodzież klas pierwszych i drugich wysłuchała prelekcji o historii budynku i zapoznała się z jego dokumentacją archiwalną oraz współczesną. Jako przyszli technicy budownictwa i architektury, uczestnicy spotkania mieli niepowtarzalna okazję porównania szeregu rysunków architektonicznych, ilustrujących rozbudowę Przytułku na przestrzeni 120 lat.  Szczególne zainteresowanie wzbudziły XIX-wieczne szkice i plany architektoniczne. Można było je zaprezentować,  ponieważ po  starannie wykonanych  zabiegach konserwatorskich, zostały one umieszczone w specjalnych ochronnych opakowaniach. Umożliwiło to bezpieczną ekspozycję na stanowisku zaimprowizowanym w szkolnej bibliotece. Prelekcjom towarzyszyła, prezentowana w szkolnym holu, wystawa plansz edukacyjnych o 120 . latach działań filantropijnych Towarzystwa.
Przedstawiona lekcja niewątpliwie zainspirowała młodych adeptów sztuki budownictwa i architektury do  pogłębiania specjalistycznej wiedzy.

Image X of Y | « Previous | Next »