26 października odbył się już XI Konkurs Wiedzy o Patronie, na którym wiadomościami o profesorze Zdzisławie Mączeńskiem wykazywali się uczniowie klas pierwszych.
Zaszczycili nas swoją obecnością: p. Barbara Młynarska - przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów naszej szkoły oraz prof. Marek Kisilowski - prawnuk naszego patrona.
Zespoły pięcioosobowe miały za zadanie nie tylko wykazać się wiedzą na temat życiorysu patrona, ale także szybkością zgłaszania się do udzielania odpowiedzi.
Bezkonkurencyjny okazał się zespół klasy 1E, który z olbrzymią przewagą pokonał pozostałe zespoły.
Drugie miejsce zajęła drużyna klasy 1A, a trzecie - klasa 1G.
Każda z drużyn otrzymała nagrody, które wręczali nasi znakomici goście.

Image X of Y | « Previous | Next »